Zadania KULTURALNI + / Interdysyplinarna edukacja kulturalna to projekt społeczny, inicjatywa kierowana w 2021 roku przede wszystkim do kadr kultury nauczycieli przedszkolnych i szkolnych, animatorów kultury, bibliotekarzy, księgarzy i antykwariuszy.
Osoby te na co dzień pełnią niezwykłą rolę w pośredniczeniu pomiędzy tekstami kultury a społeczeństwem, szczególnie najmłodszym pokoleniem Polaków. Fundacja pragnie uświadomić opinii publicznej, jak ważne są regularne wizyty
w miejscach związanych z kulturą, sztuką oraz literaturą oraz obcowanie z przedstawicielami świata kultury oraz różnorodnymi materiałami poszerzającymi horyzonty myślowe. 


Interesariuszami przedsięwzięcia Fundacji Burza Mózgów także dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym
i szkolnym. Nasza organizacja uważa, że zachęcanie młodych ludzi do obcowania z kulturą powinno towarzyszyć im już od najwcześniejszych lat życia.
Na stronie projektu KULTURALNI + / Interdysyplinarna edukacja kulturalna znajdują się wyjątkowe materiały,
które urozmaicą nauczycielom i bibliotekarzom prowadzenie zajęć plastycznych z dziećmi, zainteresują przedszkolaków tematyką artystyczną.
Scenariusze warsztatów, tutoriale, wywiady z pisarzami, ilustratorami i aktorami, informacje z zakresu historii sztuki
oraz muzyki, a także możliwość stworzenia spersonalizowanej książki, zostały stworzone i udostępnione po to, aby służyć zainteresowanym tematyką edukacyjną.
Zachęcamy Szkoły i Przedszkola do korzystania z unikatowych materiałów oraz udziału w pasjonujących warsztatach organizowanych przez Fundację Burza Mózgów.
Jeśli Ty lub Twoja organizacja macie wyjątkowy pomysł na przeprowadzenie warsztatów, możesz nam go wysłać,
a my umieścimy go na naszej stronie internetowej.