Kreacja / Indywidualność

Kreacja/Indywidualność – Edukacja kreatywna i wykłady w krakowskich bibliotekach – edycja III.

Projekt zakłada pakiet działań:

  • warsztaty kreatywne, zajęcia edukacyjne,
  • wykłady, seminaria podnoszące umiejętności personalne grup odpowiedzialnych za rozwój artystyczny, społeczny i kulturalny dzieci i młodzieży.
  • publikacja cyfrowa

Elementem przewodnim warsztatów o charakterze graficznym (monotypia, odbitka, pieczątki) towarzyszącym seminariom i szkoleniom jest tekst E. Leara pt. Pan Lear.

Projekt organizowany jest, by zwiększyć aktywność kreatywną kadr bibliotecznych, które mają owocować konkretnymi działaniami przeznaczonymi dla najmłodszych odbiorców. Ważnym elementem zadania jest zaangażowanie w działania krakowskie biblioteki i przede wszystkim bibliotekarzy.

W roku 2016 odbyła się I edycja zadania pt. Kreacja/Tolerancja, ciepło przyjęta przez bibliotekarzy. W roku 2017 Fundacja kontynuowała projekt pod nazwą Kreacja/Tożsamość uzupełniając literacko-artystyczną wiedzę krakowskich bibliotekarzy o aktualnym rynku książki dla dzieci i młodzieży oraz prezentując nowe przydatne umiejętności plastyczne. III edycja projektu Kreacja/Indywidualność ma za zadanie dalszy rozwój wymienionym zakresie.

Kreacja/Indywidualność to kompleksowe działanie o charakterze edukacyjno-animacyjnym skierowane do dorosłych wspierające edukację kreatywną. To cykl seminariów,wykładów połączonych z warsztatami z dziedziny sztuk wizualnych. Podstawą seminarium jest pakiet materiałów kreatywnych, mający na celu wskazanie metod pracy, zabaw, scenariuszy lekcji, warsztatów indywidualnych i zespołowych z dziećmi, rozwijających wyobraźnię i samodzielną kreację, tworzenie bez narzucanych schematów. Działanie ma na celu kreatywną edukację kadr bibliotecznych wskazującą na ciekawe, wartościowe zjawiska współczesnej twórczości dla dzieci, takich jak literatura i sztuka. Zachęcenie do nieszablonowych rozwiązań, inspirację do działań interdyscyplinarnych łączących różne formy ekspresji twórczej: tekstu i działań wizualnych. Ideą zadania jest nacisk na tworzenie więzi w grupie poprzez wspólną twórczość. Program działań skupia się wokół promowanych w trakcie seminariów książek, co ma na celu wskazanie metod pracy, zabaw, scenariuszy lekcji literackich, warsztatów indywidualnych i zespołowych z dziećmi.

Pliki do ściągnięcia:

Fotorelacja z wykładu i warsztatów w Bibliotece Kraków filia nr 40 przy ul. Łużyckiej 55

Wykład: Łukasz Dębski / warsztaty: Anna Kaszuba-Dębska / fot. Kinga Wojnicka

Fotorelacja z wykładu i warsztatów w Bibliotece Kraków filia nr 48 na os. Bohaterów Września 26

Wykład: Łukasz Dębski / warsztaty: Anna Kaszuba-Dębska / fot. Anna Królikowska

Fotorelacja z wykładu i warsztatów w Bibliotece Kraków filia nr 20 przy ul. Opolskiej 37

Wykład: Łukasz Dębski / warsztaty: Anna Kaszuba-Dębska / fot. Kinga Wojnicka

Fotorelacja z wykładu i warsztatów w Bibliotece Kraków na pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3

Wykład: Łukasz Dębski / warsztaty: Anna Kaszuba-Dębska / fot. Kinga Wojnicka