Bądź Kulturalny!

Projekt edukacji kulturalnej dla dzieci, młodzieży i kadr kultury

Warsztaty, happeningi, prezentacje artystów i ich dzieł. Wszystko to będzie się działo w ramach naszego nowego projektu. Działania te będą realizowane w szkołach i przedszkolach, instytucjach kultury, bibliotekach i podczas wydarzeń kulturalnych. Rozmawiać będziemy o sztuce – tej współczesnej i tej dawnej. Szeroka paleta warsztatów, od grafiki, przez malarstwo, aż po formy przestrzenne i design, wzbogaci podstawę programową z zakresu plastyki. Dołącz do nas i Bądź Kulturalny!

Celem projektu jest wyjście poza szkolny schemat i poznanie środowiska artystycznego. Działania podejmują idee popularyzowania polskiej i światowej kultury i sztuki, inspirując się dziełami artystów współczesnych i dawnych. Jednocześnie ucząc umiejętności działania i zgodnej twórczej pracy zespołowej.

1. Dla dzieci i młodzieży

Program uzupełnia podstawę programową kształcenia ogólnego w zakresie plastyki.

Warsztaty kreatywne
Z dziedziny typografii, grafiki monotypii, malarstwa, kolażu, fotomontażu, projektowania graficznego.

Warsztaty prowadzone przez artystów
Kreatywne zajęcia prowadzone przez pisarzy, ilustratorów, grafików i artystów.

Malarskie happeningi
Zajęcia na boiskach szkolnych z projektowania murali i tworzenia street artu.

2. Dla kadr kultury

Zadanie stymuluje kreatywność kadr nauczycielskich i pracowników instytucji kultury poprzez wdrożenie narzędzi do prowadzenia autorskich lekcji z zakresu przedmiotu plastyki.

Narzędzia online
Pakiet tematycznych narzędzi do przeprowadzenia własnych lekcji na podstawie scenariuszy, instrukcji, z wykorzystaniem pomocy artystycznych dostępnych online.

Szkolenia i konferencje
Wykłady dotyczące literatury dziecięcej połączone z twórczymi warsztatami, które przenieść można na płaszczyznę edukacji szkolnej.

Plakat ogólny

Pobierz i wesprzyj nas promocyjnie

Plakat informacyjny

Pobierz i wesprzyj nas promocyjnie

Afisz / warsztaty w Nowohuckim Centrum Kultury

Pobierz i wesprzyj nas promocyjnie

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.