KULTURA ZŁOTEGO WIEKU

Interdyscyplinarne działania twórcze

Kultura Złotego Wieku to kolejny projekt realizowany przez Fundację Burza Mózgów. Jest to zespół interdyscyplinarnych aktywności edukacyjno-animacyjnych, które mają wspomagać lokalne społeczności gminy Niepołomice oraz powiatu wielickiego w twórczych działaniach.

Kultura Złotego Wieku podzielona jest na dwa komponenty, które wzajemnie się uzupełniają. Pierwszy z nich to działania animacyjne w przestrzeniach publicznych, placówkach oświatowych i muzealnych, które mają na celu wzmacnianie tożsamości, zwiększanie uczestnictwa w kulturze oraz obecności kultury w życiu społecznym na poziomie regionalnym, jednocześnie upowszechniając lokalne dziedzictwo historyczno-kulturowe.

Drugi komponent to działania online w formie edukacji historyczno-kulturowej, które składają się w zespół różnorakich, interaktywnych aktywności w sieci. Celem tego komponentu jest upowszechnianie polskiej historii i kultury w formie online, zwiększenie zainteresowania edukacją historyczną i kulturalną aktywnych zawodowo dorosłych, w tym szczególnie kadr kultury.

O projekcie

Projekt Kultura Złotego Wieku składa się z dwóch wzajemnie uzupełniających się komponentów przeznaczonych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Są to komponent online oraz komponent aktywności społecznych.

Działania online obejmują:

  • scenariusze lekcji historycznych dla kadr kultury opracowane na podstawie kwerendy historycznej obok kontekstu historycznego reprezentującego odkrycia epoki, obyczaje, kulturę i postacie historyczne związane z regionem,
  • wierszowane scenariusze teatralne przeznaczone dla kadr kultury do pracy z młodszą grupą wiekową,
  • foto instruktaże warsztatów oparte o wydarzenia i postacie historyczne,
  • educamenty do pobrania dla dzieci,
  • wystawa online w formacie do wyświetlania na ekranie i druku wielkoformatowego do wykorzystania w placówkach oświatowych.  

Działania dotyczące aktywności społecznych obejmują:

  • warsztaty artystyczno-historyczne,
  • interdyscyplinarna wystawa na Zamku w Niepołomicach prezentująca portrety postaci historycznych związanych z dworem królewskim. Na wystawę składa się kolekcja wielkoformatowych obrazów olejnych powstałych w 2018 roku, opublikowanych w książce Poczet Królowych Polskich (wydawnictwo Znak),
  • art-book historyczny dla dzieci po zakończonych warsztatach,
  • mural królowej Elżbiety Rakuszanki.

Zachęcamy do odwiedzenia również zakładek Wystawa w Niepołomicach, Wystawa online, Katalog online, ArtBook, Warsztaty oraz Mural, aby dowiedzieć się więcej o projekcie Kultura Złotego Wieku.

Plakat promujący projekt
Pobierz plakat do druku