Kreacja / Zmysły

Kreacja / Zmysły—  Edukacja kreatywna, wykłady i warsztaty dla krakowskich bibliotekarzy  —  edycja VI (działanie realizowane jest od 2016 r.).

Projekt zakłada pakiet działań:

  • seminaria podnoszące umiejętności personalne grup odpowiedzialnych za rozwój artystyczny, społeczny i kulturalny dzieci i młodzieży. Wykłady poświęcone literaturze dziecięcej, która porusza tematykę z zakresu: zmysły (wzrok, słuch, smak, węch, dotyk) i odbieranie bodźców przez człowieka, sensoryka, zmysły zwierzęce (np. echolokacja)
  • warsztaty kreatywne i zajęcia edukacyjne wokół książek manipulacyjnych
  • publikacja cyfrową artbooka wraz z narzędziami do przeprowadzenia zajęć przez  dorosłych

Tym razem, by nie dać się rutynie, wychodzimy poza przestrzeń bibliotek. Zapraszamy bibliotekarzy Biblioteki Kraków do księgarni De Revolutionibus przy ulicy Brackiej 14 w Krakowie, by integrować, scalać i sieciować środowisko dbające o rozwój i promocję czytelnictwa.

Tematem proponowanego zadania jest KREACJA, a podejmowanym problemem ZMYSŁY. Działanie KREACJA / ZMYSŁY ma wspierać kreatywność dorosłych w pracy z dziećmi i młodzieżą, mającą na celu poprawę jakości czytelnictwa i wzrostu świadomości o różnych aspektach czucia i postrzegania świata.

Wszystkie materiały udostępnione na stronie można bezpłatnie wykorzystywać w celu samodzielnego prowadzenia zajęć warsztatowych dla dzieci i młodzieży.

Wykład o zmysłach we współczesnych książkach dla dzieci i młodzieży

Warsztaty / książka pop up

Wykład o zmysłach we współczesnych książkach dla dzieci i młodzieży

Warsztaty / książka pop up

ngo.krakow.pl

Projekt jest współfinansowany ze środków Miasta Krakowa.
ngo.krakow.pl
Magiczny Kraków: krakow.pl