Aktualności 2022

Zapraszamy krakowskich bibliotekarzy do wzięcia udziały w tegorocznej edycji projektu KREACJA. W tym roku obszarem naszych zainteresowań i działań są EMOCJE. Dodatkowo tematem warsztatów jest książka, jako obiekt.

 

Tegoroczna edycja zadania KREACJA / Emocje składa się z elementów:

  1. Projekt graficzny artbooka / podręcznika, czyli autorskiej książki według wiersza Dong, co ma świecący nos Edwarda Leara.
  2. Dwóch seminariów, na które składają się:

– wykłady multimedialne prezentujące książki poruszajace tamtykę szeroko rozumianych emocji i sposobu, w jaki dzięki nim odbiorcy postrzegają otaczający ich świat wraz ze szkoleniem traktującym o nowościach literackich z tego zakresu tematycznego;

– warsztaty kreatywne wokół artbooka, który staje się podstawą twórczości  uczestników seminariów. Indywidualne prace pedagogów oraz bibliotekarzy będą powstawały dzięki wykorzystaniu innowacyjnych metod łączenia wielu elementów w jednej efektownej kompozycji. Fundacja Burza Mózgów, starając się spełniać oczekiwania kadr kultury, proponuje zajęcia kreatywne, prace manualne wspierające rozwój świadomego zwyczaju sięgania po lektury, zarówno wsród dorosłych, jak i dzieci i młodzieży.

Nadrzędnym celem projektu KREACJA jest integracja  środowiska bibliotekarzy i pedagogów, by podarować im szerokie spektrum narzędzi zawodowych i artystycznych.

KREACJA / Emocje

Kontynuacja cieszącego się popularnością zadania KREACJA realizowanego w 2016-2022r.  Zapraszamy bibliotekarzy Biblioteki Kraków do księgarni De Revolutionibus przy ul. Brackiej 14 w Krakowie, by integrować i łączyć środowisko bibliotekarzy i pedagogów działających na rzecz rozwoju i promocji czytelnictwa, a także wspomagać ich w codziennej praktyce zawodowej.

Analogicznie do poprzednich edycji, tematem proponowanego zadania jest KREACJA, a podejmowanym zagadnieniem są EMOCJE. Działanie KREACJA / EMOCJE ma wspierać kreatywność dorosłych w pracy z dziećmi i młodzieżą, mającą na celu poprawę jakości czytelnictwa i wzrostu samoświadomości. Przedsięwzięcie ma na celu podarowanie bibliotekarzom i kadrom kultury narzędzi, dzięki którym młodzi ludzie będą w stanie łatwiej nazywać własne emocje.
Poprzednie edycje odnosiły się do zagadnień: NATURA, TOLERANCJA, TOŻSAMOŚĆ, INDYWIDUALNOŚĆ, EMPATIA oraz ZMYSŁY.
Wszystkie materiały z poprzednich edycji, wspierające pracę nauczycieli i pedagogów, dostępne są online.

Zapraszamy na wykłady i warsztaty!
Zapisy ruszą już w wrześniu!

MIEJSCE: De Revolutionibus. Books & Cafe przy ul. Brackiej 14 (Kraków)

Kreacja – projekt warsztów i wykładów dla dorosłych

Zadanie realizowane jest w ramach projektu: Co autorom w głowach siedzi? Aktywności kulturalne w krakowskich księgarniach kameralnych.

Kreacja – projekt warsztów i wykładów dla dorosłych

Działania skierowane do bibliotekarzy, księgarzy i nauczycieli, które wspierają edukację kreatywną. To cykl seminariów połączonych z warsztatami z różnych dziedzin sztuk wizualnych. Wszystkie spotkania dotyczą nowości czytelniczych poruszających zagadnienie motywu przewodniego edycji projektu KREACJA.
Podstawą przedsięwzięcia są kreatywne, autorskie materiały online, przygotowane przez Fundację Burza Mózgów.
Prace artystyczne, scenariusze lekcji, warsztatów indywidualnych oraz zespołowych dla dzieci i młodzieży tworzą przemyślany komplet narzędzi służących nauczycielom i bibliotekarzom.
Projekt KREACJA / EMOCJE pomaga kształtować i edukować kadry kultury, tak by ich przedstawiciele potrafili rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o trudnych uczuciach i okazać im niezbędne wsparcie.

 

Miejsca, gdzie zrealizowane były seminaria

Dotychczas projekt Kreacja realizowany był w wybranych kilkunastu filiach Biblioteki Kraków – Instytucji Miasta Krakowa oraz w krakowskich kameralnych księgarniach stacjonarnych, w tym przede wszystkim w De Revolutionibus. Books & Cafe (ul. Bracka 14) oraz w Głównej Księgarni Naukowej (ul. Podwale 6)

Projekt jest współfinansowany ze środków Miasta Krakowa.
ngo.krakow.pl
Magiczny Kraków: krakow.pl