KREACJA. Edycje

Projekt KREACJA organizowany jest przez Fundację Burza Mózgów od 2016 roku. W jego ramach odbyły się szkolenia i warsztaty dla bibliotekarzy i kadr kultury oraz przygotowane zostały książkowe obiekty artystyczne, a także scenariusze warsztatów plastycznych. Projektowi patronuje Edward Lear – co roku skupiamy się na innym wierszu poety, dobierając do niego klucz interpretacyjny odnoszący się do aktualnych problemów i potrzeb młodych ludzi. Poprzednie edycje odnosiły się do zagadnień: NATURA, TOLERANCJA, TOŻSAMOŚĆ, INDYWIDUALNOŚĆ, EMPATIA, ZMYSŁY oraz EMOCJE. Wszystkie materiały z poprzednich edycji, wspierające pracę nauczycieli i pedagogów, dostępne są online.

W roku 2023 tematem przewodnim projektu był INNY. Przez pryzmat spotkania z Innym zinterpretowaliśmy wiersz Akond ze Skwak, a na podstawie tej interpretacji stworzyliśmy projekt książki artystycznej oraz scenariusz, z którego pracowniczki i pracownicy kultury mogą korzystać w pracy z dziećmi i młodzieżą. Materiały możecie znaleźć w zakładce Kreacja / Inny.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu: Co autorom w głowach siedzi? Aktywności kulturalne w krakowskich księgarniach kameralnych.

Kreacja – projekt warsztów i wykładów dla dorosłych

Działania skierowane do bibliotekarzy, księgarzy i nauczycieli, które wspierają edukację kreatywną. To cykl seminariów połączonych z warsztatami z różnych dziedzin sztuk wizualnych. Wszystkie spotkania dotyczą nowości czytelniczych poruszających zagadnienie motywu przewodniego edycji projektu KREACJA.
Podstawą przedsięwzięcia są kreatywne, autorskie materiały online, przygotowane przez Fundację Burza Mózgów.
Prace artystyczne, scenariusze lekcji, warsztatów indywidualnych oraz zespołowych dla dzieci i młodzieży tworzą przemyślany komplet narzędzi służących nauczycielom i bibliotekarzom.

 

Miejsca, gdzie zrealizowane były seminaria

Dotychczas projekt Kreacja realizowany był w wybranych kilkunastu filiach Biblioteki Kraków – Instytucji Miasta Krakowa oraz w krakowskich kameralnych księgarniach stacjonarnych, w tym przede wszystkim w De Revolutionibus. Books & Cafe (ul. Bracka 14) oraz w Głównej Księgarni Naukowej (ul. Podwale 6)

Projekt jest współfinansowany ze środków Miasta Krakowa.
ngo.krakow.pl
Magiczny Kraków: krakow.pl