Aktualności 2021

Zapraszamy krakowskich bibliotekarzy do wzięcia udziały w tegorocznej edycji projektu KREACJA. W tym roku obszarem naszych zainteresowań i działań są ZMYSŁY. Dodatkowo tematem warsztatów jest książka, jako obiekt sensoryczno-manipulacyjny.

 

Tegoroczna edycja zadania KREACJA / Zmysły składa się z elementów:

  1. Projekt graficzny artbooka / podręcznika, czyli autorskiej książki według wiersza Edwarda Leara.
  2. Scenariusze lekcji warsztatowych, foto instruktaże.
  3. Trzy seminaria, na które składają się:

– wykłady multimedialne prezentujące książki poruszajace tamtykę szeroko rozumianych zmysłów i postrzegania świata wraz ze szkoleniem traktującym o nowościach literackich z tego zakresu tematycznego

– warsztaty kreatywne wokół artbooka, który staje się podstawą twórczości opartej na tworzeniu elementów związanych z książką. Tym razem, zgodnie z zapotrzebowaniem beneficjentów będzie to książka / obiekt o charakterze sensoryczno-manipulacyjnym.

KREACJA / Zmysły

Kontynuacja cieszącego się popularnością zadania KREACJA realizowanego w 2016-2020r. Tym razem, by nie dać się rutynie wychodzimy poza przestrzeń bibliotek. Zapraszamy bibliotekarzy Biblioteki Kraków do księgarni De Revolutionibus przy ul. Brackiej 14 w Krakowie, by integrować, scalać, sieciować środowisko działające na rzecz rozwóju i promocji czytelnictwa.

Analogicznie do poprzednich edycji, tematem proponowanego zadania jest KREACJA, a podejmowanym problemem ZMYSŁY. Działanie KREACJA / ZMYSŁY ma wspierać kreatywność dorosłych w pracy z dziećmi i młodzieżą, mającą na celu poprawę jakości czytelnictwa i wzrostu świadomości o stanie naszej Planety. Poprzednie edycje odnosiły się do zagadnień: NATYRA, TOLERANCJA, TOŻSAMOŚĆ, INDYWIDUALNOŚĆ, EMPATIA. Wszystkie materiały kreacyjno-edukacyjne z poprzednich edycji, pomagające prowadzić zajęcia na temat trudnych zagadnień są udostępnione online.

Zapraszamy na wykłady i warsztaty!

21 października, w godz. 8.30-11.00
28 października, w godz. 8.30-11.00
18 listopada, w godz. 8.30-11.00

MIEJSCE: De Revolutionibus. Books & Cafe przy ul. Brackiej 14 (Kraków)

Kreacja – projekt warsztów i wykładów dla dorosłych

Zadanie realizowane jest w ramach projektu: Co autorom w głowach siedzi? Aktywności kulturalne w krakowskich księgarniach kameralnych.

Kreacja – projekt warsztów i wykładów dla dorosłych

Działania skierowane do bibliotekarzy, księgarzy i nauczycieli, które wspierają edukację kreatywną. To cykl seminariów połączonych
z warsztatami z różnych dziedzin sztuk wizualnych. Podstawą projektu jest pakiet materiałów kreatywnych dostępnych online, które wskazują metody pracy, zabaw, scenariusze lekcji, warsztatów indywidualnych, i zespołowych z dziećmi, rozwijających wyobraźnię i samodzielną kreację. Projekt ma na celu kreatywną edukację estetyczną kadr nauczycielskich, wskazującą  na ciekawe wartościowe zjawiska współczesnej twórczości dla dzieci.

Miejsca, gdzie zrealizowane były seminaria

Dotychczas projekt Kreacja realizowany był w wybranych kilkunastu filiach Biblioteki Kraków – Instytucji Miasta Krakowa oraz w krakowskich kameralnych księgarniach stacjonarnych, w tym przede wszystkim w De Revolutionibus. Books & Cafe (ul. Bracka 14) oraz w Głównej Księgarni Naukowej (ul. Podwale 6)

Projekt jest współfinansowany ze środków Miasta Krakowa.
ngo.krakow.pl
Magiczny Kraków: krakow.pl