Fundacja Burza Mózgów

O Fundacji

Główny cel Fundacji Burza Mózgów to promocja kultury i sztuki, edukacja kulturalna, wspieranie młodych artystów oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

Fundacja prowadzi działania na rzecz promocji czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym szczególnie aktywnych zawodowo kadr kultury, związanych z młodym pokoleniem.

Od 2014 roku Fundacja Burza Mózgów organizuje uwielbiany przez dzieci i rodziców, jeden z największych w Polsce Festiwal Literatury dla Dzieci, który każdego roku odbywa się w kilku miastach Polski.

Fundacja podejmuje również działania międzypokoleniowe będące ważnym aspektem Kampanii Biblioteka Przedszkolaka kierowanej do odbiorców z mniejszych miast i terenów z utrudnionym dostępem do kultury. W ramach kampanii placówki oświatowe otrzymują pakiet książek i materiałów edukacyjno-warsztatowych, które pozwalają na organizację spotkań czytelniczo-artystycznych z seniorami.

Fundacja Burza Mózgów zajmuje się także działaniami twórczo-artystycznymi w przestrzeniach publicznych, angażując społecznie różne grupy zawodowe i wiekowe do wspólnego, kreatywnego działania. Prowadzi szereg działań edukacyjnych, które mają na celu budowę świadomych, ciekawych świata odbiorców, a także wzmacnianie potencjału społeczeństwa obywatelskiego.

Nagrody / Certyfikaty / Wyróżnienia

znak jakości

  • Nagroda Zwyrtała 2020 i 2021 / Fundacja Burza Mózgów w finale konkursu na najlepszy pomysł promujący czytanie!W lipcu 2020 r. za Kampanię Biblioteka Przedszkolaka oraz w lipcu 2021 r. za Interaktywną wystawę na osiemnaste urodziny Pana Kuleczki znaleźliśmy się wśród finalistów ogólnopolskiego konkursu Zwyrtała organizowanego w ramach Międzynarodowego Festiwalu Literatury Dziecięcej Rabka Festival.Jury w składzie: prof. dr hab. Anna Janus-Sitarz, prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński, Konstanty Przybora wyłoniło finalistów i laureatów konkursu. Działania Fundacji Burza Mózgów promujące czytelnictwo zostały zauważone już dwukrotnie.

 

 

 

  • Nagroda Marszałka Województwa Małopolskiego Kryształy Soli 2019 / Fundacja Burza Mózgów wyróżniona w kategorii edukacja, nauka, społeczeństwo obywatelskie. Działania i projekty naszej fundacji zostały docenione i wyróżnione przez kapitułę Nagrody Kryształy Soli. W uzasadnieniu napisano: za popularyzację sztuki dla dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem promocji literatury i czytelnictwa. Tworzenie unikalnej oferty edukacyjnej dla dzieci oraz rozwiązań metodycznych, podnoszących kompetencje nauczycieli i bibliotekarzy w zakresie czytelnictwa. Za wkład w rozwój potencjału intelektualnego dzieci, a zwłaszcza za wychowywanie pokolenia świadomych i aktywnych czytelników.Nagroda Kryształy Soli przyznawana jest najlepszym organizacjom pozarządowym działającym na terenie województwa małopolskiego. Jej głównym celem jest wzmacnianie wizerunku trzeciego sektora, promocja działań najlepszych organizacji, popularyzacja dobrych praktyk oraz upowszechnianie najlepszych pomysłów.

 

 

 

  • POMYSŁOBRANIE / konkurs Narodowego Centrum Kultury / wyróżnienie dla scenariusza realizowanego przez Fundację Burza MózgówNarodowe Centrum Kultury rozstrzygnęło drugą edycję akcji Pomysłobranie vol.2: WIDZĘ PATRIOTYZM.Wśród wyróżnionych pomysłów znalazł się warsztat LOVE KRÓLOWE realizowany przez Fundację Burza Mózgów autorstwa Anny Kaszuby-Dębskiej.