Projekt Kreacja / Tożsamość

Edukacja kreatywna i wykłady w krakowskich bibliotekach.

  • Projekt obejmuje warsztaty kreatywne, wykłady, publikację cyfrową książki typograficznej na podstawie wiersza Edwarda Leara „Stół i krzesło”. Pakiet proponowanych działań ma podnosić umiejętności grup odpowiedzialnych za rozwój artystyczny, społeczny, kulturalny dzieci i młodzieży, ma zwiększać aktywność kreatywną kadr bibliotecznych, co ma zaowocować konkretnymi działaniami z najmłodszymi czytelnikami.
  • Kreacja / Tożsamość to kontynuacja projektu Kreacja / Tolerancja. Uzupełnia wiedzę i prezentuje nowe umiejętności. To kompleksowe zadanie o charakterze edukacyjno-animacyjnym skierowane do dorosłych,  wspierające działania edukacji kreatywnej.
  • Podstawą seminarium jest pakiet materiałów kreatywnych online, mający na celu wskazanie metod pracy, zabaw, scenariuszy lekcji, warsztatów indywidualnych i zespołowych z dziećmi, rozwijających wyobraźnię i samodzielną kreację, tworzenie bez narzucanych schematów.
  • Projekt ma na celu kreatywną edukację estetyczną kadr bibliotecznych wskazującą na ciekawe, wartościowe zjawiska współczesnej twórczości dla dzieci, takich jak literatura i sztuka. Zachęcenie do nieszablonowych rozwiązań, inspiracja do działań interdyscyplinarnych łączących różne formy ekspresji twórczej: tekstu i działań wizualnych.
  • Priorytetem w wyborze przedstawianych podczas seminarium książek jest temat szeroko pojętej tożsamości: skąd pochodzimy, kim jesteśmy, jak funkcjonujemy w społeczeństwie, co czerpiemy z historii oraz budowanie postawy obywatelskiej.
  • Elementem przewodnim warsztatów o charakterze graficznym jest mini podręcznik, czyli książka typograficzna według tekstu E. Leara „Stół i Krzesło” inspirująca do działań graficznych, w tym wypadku do wykonania znaku graficznego – ekslibrisu.

Poniżej ilustracje typograficzne do wiersza „Stół i krzesło” E. Leara, będące podstawą warsztatów graficznych / Projekt książki: Anna Kaszuba-Dębska

Fotorelacja z wykładów i warsztatów dla bibliotekarzy w Bibliotece Kraków Filia nr 49. Wykład: Łukasz Dębski / warsztaty: Anna Kaszuba-Dębska / fot. Julia Girulska

Ekslibrisy wykonane przez bibliotekarzy podczas warsztatów w Bibliotece Kraków Filia nr 21

Fotorelacja z wykładów i warsztatów dla bibliotekarzy w Bibliotece Kraków Filia nr 8. Wykład: Łukasz Dębski / warsztaty: Anna Kaszuba-Dębska / fot. Julia Girulska

Ekslibrisy wykonane przez bibliotekarzy podczas warsztatów w Bibliotece Kraków Filia nr 8

Fotorelacja z wykładów i warsztatów dla bibliotekarzy w Bibliotece Kraków Filia nr 45. Wykład: Łukasz Dębski / warsztaty: Anna Kaszuba-Dębska / fot. Julia Girulska

Ekslibrisy wykonane przez bibliotekarzy podczas warsztatów w Bibliotece Kraków Filia nr 45