ROŚLINY ZAKUPIONE DO PROJEKTU

Rabaty i wystawy w placówkach oświatowych w Małopolsce

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym
Województwa Małopolskiego.