Czerwiec jest miesiącem, w którym Fundacja Burza Mózgów realizuje kilkanaście królewskich warsztatów. 
Dzięki artystycznemu przedsięwzięciu dzieci i młodzież z Małopolski poznają historię polskich władczyń. Wspólnej lekturze książki Anny Kaszuby-Dębskiej pt. Poczet Królowych polskich towarzyszą rozmowy o odważnych kobietach, mających chęć
i śmiałość decydowania nie tylko o losach własnych, ale i całych krajów. Każdy z warsztatów artystycznych służy propagowaniu wartościowej literatury dziecięcej, zachęcaniu nauczycieli oraz bibliotekarzy do urozmaicania własnych lekcji, a także znajdowania nowych sposobów przekazywania wiedzy dzieciom i młodzieży.
Pragniemy, by przedszkolaki oraz uczniowie rozwijali swoją wyobraźnię, podnosili samoocenę poprzez prezentację własnych prac artystycznych rówieśnikom oraz bliskim, a także budowali silne więzi społeczne. Oto ich prace!