Fundacja Burza Mózgów

O Fundacji

Głównym celem Fundacji Burza Mózgów jest promocja kultury i sztuki, wspieranie młodych artystów, rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

Fundacja prowadzi działania na rzecz ulepszania i promocji czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Od siedmiu lat organizuje Festiwal Literatury dla Dzieci, który każdego roku odbywa się w kilku miastach wojewódzkich.

Działania międzypokoleniowe są szczególnie ważnym aspektem projektu kierowanego do mniejszych miast i terenów z utrudnionym dostępem do kultury – Kampanii Biblioteka Przedszkolaka. W ramach kampanii placówki oświatowe otrzymują pakiet książek i materiałów edukacyjno-warsztatowych, które pozwalają na organizację spotkań czytelniczo-artystycznych z seniorami.
Fundacja Burza Mózgów zajmuje się działaniami twórczo-artystycznymi, angażując społecznie różne grupy zawodowe i wiekowe do wspólnego, kreatywnego działania. Prowadzi szereg działań edukacyjnych, które mają na celu budowę świadomych, ciekawych świata odbiorców, a także wzmacnianie potencjału społeczeństwa obywatelskiego.

  • Fundacja otrzymała certyfikat Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020 w kategorii Sukces rynkowy w ramach III edycji konkursu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.
  • Nagroda Zwyrtała 2020 i 2021 / Fundacja Burza Mózgów w finale konkursu na najlepszy pomysł promujący czytanie.
  • Nagroda Kryształy Soli 2019 / Fundacja Burza Mózgów wyróżniona w kategorii edukacja, nauka, społeczeństwo obywatelskie.
  • Pomysłobranie / konkurs Narodowego Centrum kultury / wyróżnienie

Fundacja organizuje seminaria, szkolenia, wykłady i warsztaty dla kadr kultury