KIERPCE WIANKI OBWARZANKI to działanie edukacyjno-animacyjne realizowane w przestrzeni rzeczywistej i cyfrowej. Przeznaczone jest dla wszystkich grup wiekowych. Szczególnie ukierunkowane na wspomaganie lokalnych społeczności na terenie Małopolski w działaniach twórczych na rzecz zachowania tradycji i pamięci własnej Małej Ojczyzny.

Podejmowane działania z bogatego wachlarza wydarzeń etnokulturalnych mają na celu upowszechniać kulturę regionu z jej etniczną specyfiką, docierając do lokalnych społeczności (rodzin, kadr kultury, placówek oświatowych), poprzez realne aktywności takie jak warsztaty, prezentacje, wystawy, czy interakcje online takie jak strona www jako przewodnik po regionie, oferując odkrywanie i kontynuację lokalnych tradycji Małopolski.

W ramach działań w przestrzeni cyfrowej pojawią się materiały edukacyjne, m.in.: biografie postaci znaczących dla etnografii regionu, słownik prezentujący gwary, treści dotyczące historii regionu, kultywowanych tradycyjnych obrzędów lokalnych, strojów i produktów regionalnych, legend, piosenek i przysłów ludowych, rękodzieła. Ponadto dostępne będą również materiały animacyjne, takie jak scenariusze warsztatów wraz z fotorelacjami, teatrzyków do odegrania, widokówki do pokolorowania. Dodatkowo zaprezentujemy mapki z rozmieszczeniem poszczególnych kategorii – znajdzie się tam również Szlak Architektury Drewnianej w Małopolsce!

Zadanie oparte jest o lokalne tradycje i dziedzictwo kulturowe Małopolski, podzielone na dwa uzupełniające się komponenty kierowane do dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Pierwsi zyskują spójny, oryginalny, atrakcyjny pakiet narzędzi edukacyjno-twórczych propagujący świadomość lokalnej tożsamości kulturowej. Drudzy (rodzice, nauczyciele, kadry kultury) otrzymują zestaw intermedialnych narzędzi z zakresu edukacji regionalnej oraz atrakcji zachęcających młodych Małopolan do zachowania trwałości tradycji regionu.

Podejmowane aktywności twórcze mają służyć upowszechnianiu wiedzy na temat tradycyjnych wartości obecnych w kulturze materialnej i niematerialnej społeczności oddalonych od dużych ośrodków życia kulturalnego. Zadanie promuje lokalnych artystów i twórczość ludową, amatorską, tradycyjne rękodzieło i rzemiosło.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska. Edycja 2024