Jednym z nadrzędnych celów Fundacji Burza Mózgów jest promocja kultury i sztuki, edukacja kulturalna, wspieranie młodych artystów oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego.
Zadanie KULTURALNI+ / interdyscyplinarna edukacja kulturalna jest jednym z działań podejmowanych przez naszą organizację, by aktywnie działać na rzecz naszych interesariuszy.
Aktywności proponowane w ramach tego zadania publicznego są realizowane w formie innowacyjnych warsztatów. Wzbogacają one wiedzę kulturowo-historyczną, podnoszą kompetencje zawodowe nauczycieli oraz bibliotekarzy, oferują darmowe narzędzia do pracy z dziećmi imłodzieży. Mają na celu wzmocnienie poczucia własnej wartości i posiadanych umiejętności wśród dorosłych, ale także wśród najmłodszych uczestników przedsięwzięcia.

Dzieci w wieku pięcio- lub sześcioletnim oraz nauczyciele, a także bibliotekarze są tymi, do których kierujemy propozycję o nazwie KULTURALNY PRZEDSZKOLAK.
Fundacja Burza Mózgów przyczynia się do rozwoju czytelnictwa wśród najmłodszych, a także uwrażliwia dzieci na książki jako dzieła sztuki.
Placówki oświatowe otrzymują od naszej organizacji kufer zawierający:

  • dziesięć książek z kategorii literatury dziecięcej. Proponujemy światową oraz polską klasykę prozy oraz liryki, a także publikacje reprezentujące współczesne nurty pisarstwa dedykowanego najmłodszym odbiorcom.
  • materiały edukacyjne dedytkowane nauczycielom oraz bibliotekarzom, wzbogacające codzienne zajęcia oraz stanowiące nowe źródło wiedzy dla kadr kultury.
  • teczki zawierające karty pracy dla każdego z najmłodszych uczestników.
  • elementy zabawowe: pacynki babci i dziadka oraz papierowe okulary dla każdego dziecka..

Przedsięwzięcie trwa 12 tygodni – jest to okres, w którym, dzięki systematycznej pracy istnieje duża szansa wykreowania nawyku potrzeby częstego sięgania po lektury. Spotkanie inauguracyjne prowadzi MISTRZ, pisarz, artysta lub ilustrator, który realizuje pierwsze warsztaty typograficzne. Animator przekazuje nauczycielom oraz bibliotekarzom wiedzę, jak przeprowadzić kolejne interesujące i wartościowe zajęcia samodzielnie.
Zachęcamy, by do udziału w kolejnych warsztatach placówki zapraszały seniorów. Babcie i dziadkowie mogą nie tylko przeczytać dzieciom wybraną publikacje, ale także porozmawiać o literaturze, podzielić się wspomnieniami oraz wymienić spostrzeżenia, na przykład o różnicach i podobieństwach między własnym dzieciństwem a dzieciństwem przedszkolaków.

Fundacja Burza Mózgów od lat inicjuje tworzenie bibliotek w przedszkolach, ponieważ są to placówki edukacyjne, w których bardzo często brakuje przestrzeni do rozwoju nawyku czytelnictwa oraz możliwości zapoznania się z książkami dedykowanymi najmłodszym. Zadanie KULTURALNI+ / interdyscyplinarna edukacja kulturalna pragnie wspierać działania partycypacyjne, angażować do wspólnych aktrywności kadry kultury oraz seniorów w wspólnych celach; trosce o rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz zaangażowaniu się w rozwój dzieci w zakresie wrażliwości i poczucia własnej wartości.

Strona internetowa  https://kulturalniplus.pl/ to KULTURALNY PORADNIK ONLINE oferujący szeroki pakiet narzedzi do prowadzenia zajęć oraz warsztatów dla również przedszkolaków. Proponujemy scenariusze lekcji, fotorelacje, lekcje instruktażowe, wywiady, instrukcje video, pomoce dydaktyczne, wystawy tematyczne, kolorowanki oraz szkicowniki, a także aplikację do personalizacji książki. Wszystkie materiały posiadają wersję przeznaczoną do druku. Każda z proponowanych aktrywności została udostępniona na zasadzie wolnej licencji Creatives Commons 4.0. pozwalającej na kopiowanie, zmienianie, rozporowadzanie, przedstawianie i wykonywanie utworu jedynie pod oznaczeniem autorstwa. Tak szeroko zakrojone działania propagują kulturę z obszarów literatury, sztuki wizualnej, muzyki, rytmiki oraz teatru.

Zapraszamy do kontaktu!

Wszyskie opisane aktywności realizujemy w miejscowościach, których liczba mieszkańców sięga maksymalnie 25 tysięcy.
Zgłoszenia do udziału w warsztatach przyjmujemy w formie telefonicznej pod numerem 570 366 740
oraz drogą mailową: fundacja.burza.mozgow@gmail.com